Visselblåsarlagen

Fr o m den 17/12 2023 behöver alla bolag med mer än 50 anställda ett skydd för visselblåsare enligt lag.

Jag har uppdaterat personalinformationen på intranätet hur det fungerar. Finns även en länk där man kan anmäla/rapportera ett ärende.

Manual finns i Ledningssystemet. Styrprocessen, Följa upp och leda. Manual visselblåsning.

Typ av händelse som beskrivs i lagen är ett missförhållande som har allmänintresse i arbetsrelaterade sammanhang.

Ex på områden för missförhållanden med allmänintresse och som omfattas av det materiella tillämpningsområdet på EU-nivå:

  • Brott mot konsumentskydd
  • Penningtvätt
  • Korruption och muta
  • Bedrägeri
  • Miljöskydd, strålskydd och kärnsäkerhet
  • Konkurrenshämmande verksamhet
  • Förskingring
  • GDPR

Lämna ett svar