Hållbarhet hos Skoogs Åkeri & Logistik AB

På Skoogs Åkeri & Logistik AB är hållbarhet en central del av vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med att integrera hållbara lösningar inom tre huvudområden: miljömässig/ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Miljömässig/Ekologisk Hållbarhet

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom olika initiativ:

 • Vi har installerat solceller och laddstolpar för att främja förnybar energi.
 • Vi använder gas-lastbilar och bättre drivmedel som HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) för att reducera våra utsläpp.
 • Våra tjänstebilar är el- eller hybridbilar, vilket ytterligare minskar vårt koldioxidavtryck.
 • Vi källsorterar avfall och använder LED-lampor och timers för att minska energiförbrukningen.
 • Våra fordon är utrustade med miljödäck för att förbättra bränsleeffektiviteten och minska utsläppen.

Social Hållbarhet

Vi prioriterar våra medarbetares välmående och utveckling genom att:

 • Främja jämställdhet och erbjuda kontinuerlig utbildning.
 • Erbjuda friskvårdsprogram och företagshälsovård för att säkerställa hälsa och välmående.
 • Tillhandahålla sjukvårdsförsäkringar och regelbundna teambuilding-aktiviteter för att stärka sammanhållningen.
 • Vara ISO-certifierade och aktiva i hållbarhetsnätverk för att säkerställa att vi följer de högsta standarderna inom hållbarhetsarbete.

Ekonomisk Hållbarhet

För att säkerställa långsiktig lönsamhet och hållbarhet i vår verksamhet fokuserar vi på:

 • Att effektivisera våra transporter för att minska kostnader och miljöpåverkan.
 • Att göra hållbara investeringar som gynnar både företaget och miljön.
 • Att erbjuda våra medarbetare avtalsenlig lön och förutsättningar för att skapa en stabil och motiverad arbetsstyrka.

Genom att integrera hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet skapar vi värde för våra kunder, medarbetare och samhället som helhet.