Slider_lastbil_skoogs
Transporter i Sverige, Danmark och Norge,
främst styckegodstransporter.

Pålitliga transporttjänster sedan 1967

Skoogs Åkeri erbjuder transporter i Sverige, Danmark och Norge, främst styckegodstransporter. Vi har bud-, distributions- och fjärrekipage.

En stor del av vår verksamhet handlar om slingbilstransporter, d.v.s. sträckor vi kör regelbundet och som gör det lätt för dig att snabbt få något transporterat längs slingorna. Vårt transportföretag arbetar uteslutande med egen personal och egna fordon. Det gör att vi kan erbjuda ert företag miljömedvetna och kostnadseffektiva transporter.

Vår målsättning är att tillhandahålla en vagnpark som är godkänd ur miljösynpunkt. Vi har fordon för de flesta ändamål: kyla-, värme-, skåp-, kapell- och kranbilar och dessutom truckar med kapacitet upp till 15 ton.

Vår målsättning är att tillhandahålla en vagnpark som är godkänd ur miljösynpunkt

Vår vagnpark – uteslutande egna fordon

KAPELLBILAR

SKÅPBILAR

KYLA

VÄRME

KRANBILAR

TRUCKAR < 15 TON

Från order till leverans

1. Avtal

Innan vi börjar skriver vi ett avtal om de flöden och rutiner som vi kommit överens om.

2. Orderbokning

Kunden skickar en order via mail, fax eller telefon på vad som ska utföras. Vi skapar en order som sänds ut till lastbilen.

3. Lastbil vid rätt lastningstid

Lastbilen ankommer till lastningsadressen.

4. Räknar kolli och mäter temperatur

Räknar kolli, mäter temperatur, kontrollerar godset, förbereder farligt-gods-transport. Chauffören kontrollerar godset så att antal och gods stämmer med lastningsordern. Vid särskilt gods mäts temperaturen eller markeras på lastbilen för farligt-gods-transport. Eventuella avvikelser noteras tillsammans med avsändaren på fraktsedeln.

5. Kontroll

Innan avfärd kontrollerar chauffören att godset är säkrat och lastbilen godkänd för avfärd.

6. Följer kör- och vilotidsregler

Följer lagar och regler, kör miljösäkert, håller hastigheten, kör- och vilotider. Chauffören kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och följer de lagar och regler som gäller för hans arbete.

7. Ankomst till kund vid rätt leveranstid

Chauffören ankommer till godsmottagaren vid uppgjord tid och lossar godset enligt de anvisningar som finns.

8. Fraktsedel kvitteras

Kund kvitterar att godset överensstämmer med vad som står på fraktsedeln. Eventuella avvikelser noteras i samråd med chauffören.

9. Fordonskontroll vid hemkomst

Vid hemkomst städas, tvättas och tankas lastbilen samt får en översyn vad gäller lampor, däck etc. så att allt är redo att användas för nya körningar.

Vår personalstyrka

Vi är stolta över vår personalstyrka som besitter en bred samlad kompetens. Samtliga chaufförer har lång och gedigen erfarenhet, flera av dem har jobbat inom företaget i många år.