Veckobrev lagret vecka 03

Säkerhet:

 • Inga tillbud rapporterade under veckan.

Personalinfo:

 • Ingen ny info.

Avvikelser:

 • Vi har hittills haft 8st avvikelser i januari, fördelade enligt nedan.

Vi hade 392 avvikelser under 2022, fördelade på klienter enligt nedan.

EtmanTekompKiiltoAlgolJanssonReciphBeachNordic
10683722019191812
AlstraHarvestDat-SchTergentEquusÄ-komÖvriga
114443314

Viktiga händelser under veckan:

 • Vi kunde till slut i måndags sätta i gång och börja plocka Etman igen efter inventeringen, vi hade tyvärr väldigt många diffar och strul, vi behöver bli bättre på att inventera i alla led.
 • Tekompaniets inventering gick däremot smidigare och det var lite plus och minus, men i slutänden var de väldigt nöjda och tacksamma att det gått så bra!

Info från trafiken:

 •  Ingen ny info

Aktiviteter som är på gång:

 • Vi kommer att ha inventering av Nordic på måndag.
 • På torsdag förmiddag har vi ledningsmöte.
 • Under torsdag eftermiddag har vi även den uppskjutna interna auditen på Recipharm.
 • På fredag har vi besök av Jessica och Anna ifrån Tekompaniet.

Tips eller annat som är bra att ha koll på:

 • I lagerschemat för vecka 03 ansvarar grp 1 för låsrundan och går också sen vecka.
 • I vecka 03 sköts köksveckan av Anneli och Markus.
 • From den 1 januari 2023 kommer vi att byta lönesystem på Skoogs. Detta ska förhoppningsvis gå väldigt smidigt och inget ni bör märka av. Dock måste vi be er att registrera er på Kivra om ni inte redan har det. Det är via Kivra lönespecifikationerna kommer att skickas ut. Behöver ni hjälp så hojta till //Ann

Trevlig helg! 😊

Syftet med veckobrevet är att skapa delaktighet i vad som har hänt och vad som är på gång på företaget. Veckobrevet tas fram av Jörgen Hultberg tillsammans med förmännen och ledningsgruppen. Om du vill veta mer eller har önskemål på innehåll, kontakta Jörgen jorgen.hultberg@skoogsakeri.se  tel: 073-909 59 95) eller förmännen.

Lämna ett svar