Veckobrev lager vecka 20

Säkerhet:

  • Inga tillbud rapporterade under veckan.

Personalinfo:

  • Ingen info

Avvikelser:

  • Hittills i Maj månad har vi haft 3 avvikelser, fortsätt nu med att vara noggranna när ni plockar. Uppdelade enligt nedan.

Info från trafiken:

  •  Ingen info ifrån trafiken.

Viktiga händelser under veckan:

  • Malin och Enisa ifrån Recipharm var på besök för att gå igenom några produkter, för Enisa som jobbar på Recipharms Q-avdelning var det första gången som hon var här.
  • Vi tidsstuderar Kiilto veckan ut och vi började i måndags att även studera Dat-Schaub, Tekompaniet och Jansson&Partner.

Aktiviteter som är på gång:

  • Vi har nya Algolmöten angående integrationen under kommande vecka, det är bara ett par veckor till det skall vara igång nu.

Tips eller annat som är bra att ha koll på:

  • I lagerschemat för vecka 20 ansvarar grp 2 för låsrundan och går också sen vecka.
  • I vecka 20 sköts köksveckan av Helena och Johan.

Trevlig helg! 😊

Syftet med veckobrevet är att skapa delaktighet i vad som har hänt och vad som är på gång på företaget. Veckobrevet tas fram av Jörgen Hultberg tillsammans med förmännen och ledningsgruppen. Om du vill veta mer eller har önskemål på innehåll, kontakta Jörgen jorgen.hultberg@skoogsakeri.se  tel: 073-909 59 95) eller förmännen.

Lämna ett svar