Veckobrev lager vecka 16

Säkerhet:

  • Inga tillbud rapporterade under veckan.

Personalinfo:

  • Ingen info

Avvikelser:

  • Vi har i april hittills haft 3st avvikelser fördelade enligt nedan, fortsätt nu med att hålla ner avvikelserna.

Info från trafiken:

  •  Ingen info ifrån trafiken.

Viktiga händelser under veckan:

  •  Vi hade driftmöte igår torsdag.

Aktiviteter som är på gång:

  • På måndag kommer så vår nya ”långanka”

Tips eller annat som är bra att ha koll på:

  • I lagerschemat för vecka 16 ansvarar grp 3 för låsrundan och går också sen vecka.
  • I vecka 16 sköts köksveckan av Marie och Alex B.

Trevlig helg! 😊

Syftet med veckobrevet är att skapa delaktighet i vad som har hänt och vad som är på gång på företaget. Veckobrevet tas fram av Jörgen Hultberg tillsammans med förmännen och ledningsgruppen. Om du vill veta mer eller har önskemål på innehåll, kontakta Jörgen jorgen.hultberg@skoogsakeri.se  tel: 073-909 59 95) eller förmännen.

Lämna ett svar