Veckobrev lager vecka 15

Säkerhet:

  • Inga tillbud rapporterade under veckan.

Personalinfo:

  • Ingen info

Avvikelser:

  • Vi har i april hittills haft 2st avvikelser fördelade enligt nedan, nu hjälps vi åt med att hålla ner avvikelserna.

Info från trafiken:

  •  Ingen info ifrån trafiken.

Aktiviteter som är på gång:

  • Vi får besök av Recipharm ihop med en av sina kunder på torsdag eftermiddag, Malin skall visa deras lager.

Tips eller annat som är bra att ha koll på:

  • I lagerschemat för vecka 15 ansvarar grp 1 för låsrundan och går också sen vecka.
  • I vecka 15 sköts köksveckan av Ann och Alex A.

Glad påsk! 😊

Syftet med veckobrevet är att skapa delaktighet i vad som har hänt och vad som är på gång på företaget. Veckobrevet tas fram av Jörgen Hultberg tillsammans med förmännen och ledningsgruppen. Om du vill veta mer eller har önskemål på innehåll, kontakta Jörgen jorgen.hultberg@skoogsakeri.se  tel: 073-909 59 95) eller förmännen.

Lämna ett svar