Uppdaterad Rutin som rör oss alla!

 Skoogs ledningssystem 
Dokumentnamn:Stödprocess:
Rutin Larm- Utrymningsinstruktion tjänstemän och lagerpersonalDriftsäkra arbetsplatsen

Larminstruktion tjänstemän och lagerpersonal

Vid avlarmning, alltid personalingång:

Håll taggen mot knappsatsen (som lyser rött och visar att nattlås samt larm är på) samt slå personlig kod. Knappsatsen sitter utanför ytterdörren. Dörren låses upp samt även motorlåset på kundingången. Nu är personalutrymme samt chaufförsrum avlarmade.

Om det lyser grönt är det redan avlarmat och då räcker det med taggen mot knappsatsen.

Larma av kontor på knappsatsen innanför dörren, Kod finns hos Fastighetsansvarig.

Vid behov; larma av lager på knappsats nere på lagerkontoret. Kod finns hos Fastighetsansvarig.

Vid åsamkan av larm ring Skoogs journummer! 0431-411593!

För att gå in i chaufförsrum; använd tagg för att komma in samt tryckknapp för att komma ut. Om dörren står öppen mer än 15 sekunder så ljuder en summersignal. Stäng då dörren.

Vid pålarmning alltid personalingång:

Larma på kontoret innanför dörren. Kod finns hos Fastighetsansvarig.

Använd taggen för att gå ut. På knappsatsen på utsidan trycker man #, håller taggen mot knappsatsen samt trycker personlig kod. Motorlås går till och utrymmena larmas.

Tvätthall Garage:

Använd knappsatsen utanför garaget: Tagg samt personlig kod för att larma av och #, tagg samt personlig kod för att larma på.

Vid frågor eller oklarheter kontakta Skoogs journummer, 0431-411593!

Transportledare (siste man för dagen)

Som sista transportledare för dagen så SKALL ni köra ut via lastbilsgrinden

när ni kör från arbetet och kontrollera så det inte har parkerat gästande lastbilar/bilar som inte hyr parkering här. Det får inte stå kvar externa bilar innanför grindarna över natten. Dessa måste avvisas från området.

Utrymning

Utrymningsplan och säkerhet

Informera dig om utrymningsplanen, utrymningsvägar och återsamlingsplats.

Tänk på din egen och vår säkerhet. Ingen får komma till skada på arbetsplatsen.

Vi har alla ett ansvar att genomföra kontroller samt framföra truckar och fordon med förnuft!

Adminpersonal på lagret skall ta med besöksloggen, som finns på lagerkontorets disk, ut vid ett ev utrymningslarm samt ansvara för att alla personer enligt besöksloggen har kommit ut till återsamlingsplatsen.

Förmän samt adminpersonal på lagret ansvarar för att samtliga på lagret kommer till återsamlingsplatsen.

Transportledarna ansvarar för att våning 2 är utrymd, samt att det inte finns personer kvar i garaget.

Lämna ett svar