Transit installerat i samtliga bilar

Transit

Vi har installerat ett nytt system i våra 44 bilar, Transit.

Detta system ersätter minst 4 andra system vilket kommer att underlätta både uppföljning av kör- & vilotider, drivmedelsövervakning, körbeteende m m.

Dessutom har vi i de bilar som ofta gör stopp längs vägarna, installerat ett bränslealarm! När någon försöker slanga diesel eller tanken går sönder tjuter en siren och larmar tydligt att något händer. Detta kan förhoppningsvis minska oron för att bli slangad när man ligger och sover i lastbilen.

Vi kommer i detta system att använda TachoTrack istället för Idha. Avläsningsterminalen i personalrummet kommer därmed att bytas ut. Idag avläses alla färdskrivare digitalt vilket kommer att underlätta även uppföljningen av arbetstiderna.

Förhoppningsvis innebär detta system en avsevärd förbättring och effektivisering i vårt dagliga arbete!

Lämna ett svar