Samarbete Skoogs – Samhall

Skoogs Åkeri & Logistik ligger i framkant med utvecklingen mot hållbara lösningar som ger både miljö- och affärsvärde. Skoogs gör i samarbete med Myrorna ett otroligt viktigt arbete där kläder och andra textiler sorteras och återbrukas.

På Samhall arbetar dom på samma sätt. Deras medarbetare har utmaningar att komma in på arbetsmarknaden men med hjälp av bl a kunder som Skoogs så hittar de utvecklande arbeten. Arbetets värde för individen och samhällets utveckling är en värdegrund för oss. Dessa möjligheter stärker självförtroende och gör att medarbetare till slut kan kliva ut ur Samhall och stå på egna ben.

”Enligt EU:s avfallsdirektiv ska alla medlemsstater samla in textil separat från annat avfall senast till 1 januari 2025. Det innebär att stora volymer textil kommer att samlas in och behöva hanteras. Enligt direktivet ska medlemsstaterna också säkerställa att avfallet förbereds för återanvändning, materialåtervinning eller andra återvinningsförfaranden och inte förbränns.”

Detta inlägg har en kommentar

  1. Justin Lee Attinoto

    Heja heja Skoogs o Samhall på Myrorna! Otroligt 🙌 bra samarbete!

Lämna ett svar