information lastning/lossning Safe Sack

Information vid ankomst till SafeSacks lager
Öppettider för lastning/lossning: 08.00-12.00, 12.30-16.00: Efter dessa tider kommer inget mer att lastas eller lossas. Vänligen notera att inga bilar får köra in i området utan att ha aviserat om detta! OBS!
Utanför grinden/vid ankomst: Ringer chauffören till lagertelefonen på: +46 708 841 810 alternativt går chauffören till kontoret där det finns en ringklocka där chauffören kan trycka 1 gång (efter det hör personalen detta och öppnar inom ett par minuter.). Observera att det finns enbart 1 ingång. Chaufförer får inte gå in i lagret via nödutgångar!
Därefter kommer fraktdokument att skrivas på och chauffören får all information han/hon behöver.
Säkerhetsregler vid lastning: • Motorn skall vara avstängd vid lastning.

 • Chauffören skall vara med vid lastning så att godset står i enlighet med hur chauffören önskar. • Mellan 12.00-12.30 är lagret stängt för lunch, under denna tiden är det olovligt för chauffören att springa in i kontoret eller lagret om personalen inte givit klartecken för det. • Varselväst måste användas i lagerhallen. (Finns även att låna i lagret) • Chaufförer får inte gå in i lagret utan att ha anmält detta till personalen. • Omlastning av annans gods i trailer får inte göras av vår personal pga. Försäkring.
  Vid lastning till inrikes destinationer:
  Designerad ramp finns på bokningen, vid ankomst så skall chauffören avisera per telefon alternativt gå från lastbilen in till lagerkontoret för att få designerad ramp och de papperna chauffören behöver.
  Vid lastning till icke EU-länder såsom Norge, Island, Schweiz,Turkiet osv):
  Gränsövergång, registreringsnummer skall skickas till lager@safesack.com minst 3 timmar innan lastning, så att tulldokument kan ställas fram. Godset på lagret är tull-varor alltså är detta något som måste göras i god tid innan bilen ankommer. Om bilen ankommer utan att ovan gjorts: Då får bilen vänta tills att tulldokumenten är utställda. Detta görs externt alltså är tullpapper biten något vi inte kan styra över. Och det kan ta upp till 3 timmar att få detta. Kan vi lasta och skicka tullpapper efter om uppgifter inte skickats innan? Svar nej, detta kan inte göras då godset inte hunnits införtullats. Samt att vår intern-policy inte tillåter detta.
  Vid lastning/lossning med EU-gods:
  Avisera utanför grinden till lagertelefon, alternativt ställer sig chauffören utanför området vid grinden och går och anmäler sig vid lager-kontoret, därefter får chauffören designerad ramp.
  Vid avsläppande av container / byte:
  Chauffören skall avisera utanför grindarna antingen via telefon eller att chauffören promenerar till lagrets kontor, samt informera vilket containernummer som chauffören kommer med. Chauffören får inte köra in i området förens detta gjort. Därefter så ger personal en designerad ramp för containern.
  Följs inte detta så kommer transportör att kontaktas och bytet kommer dröja tills att transportören informerat chauffören vad som gäller.

Lämna ett svar