Vårt lagerflöde

1. Avtal

Innan vi börjar skriver vi ett avtal om de flöden och rutiner som vi kommit överens om.

2. Inleverans och lossning

Leveransen kommer och vi tar emot godset.

3. Placering i pallställ

Vid uppackning kontrolleras innehållet mot leveransunderlag för att säkerställa antal och artiklar. Därefter placeras godset på lagret i pallställ.

4. Registrering i datasystem

Vi registrerar artiklar och antal i datasystemet och återrapporterar till kund.

5. Ordermottagning

Kunden skickar underlag till oss och vi skapar en order.

6. Plockning och emballering

Vi utför plock, packning och emballerar godset enligt kundens önskemål.

7. Följesedel och transportbokning
(via mail)

Vi adresserar godset, skriver frakthandling och bokar transport.

8. Utleverans

Vi samarbetar med olika transportföretag för att kunna erbjuda den bästa transporten till bästa möjliga pris. Vi har förmånliga avtal men om ni som kund vill använda era egna avtal går detta naturligtvis också bra.

9. Rapportering (via mail)

Återrapportering till kund sker i samband med utleverans.

10. Fakturering

Sammanställning görs löpande och fakturering sker månadsvis för lagerhantering och hyra.