Personalinformation

Friskvård

Som fast anställd på Skoogs har du rätt att ta ut 1500:-/år till förebyggande friskvård som kontinuerlig träning. Exempel på aktiviteter; styrketräning, simning, gymnastik, spinning.
Bidrag ges ej till banhyra eller medlemsavgifter i föreningar. För att få ut detta bidrag ska du lämna in ett kvitto utställt på dig till personalavdelningen.

Klädsel

På Skoogs har våra kollektivanställda en uppsättning arbetskläder; vinterjacka, sommarjacka, byxor, collegetröja och t-shirt.
Bilder på chaufförernas kollektion syns nedan. Skoogs är skyldiga att tillgodose de anställda med skyddskläder. I skyddskläder ingår ej shorts. Skoogs har beslutat att även shorts får hämtas ut men man bär det på eget ansvar och är skyldig att ha ombyte med sig då man kan komma till kunder som kräver skyddskläder med andra ord, långa byxor.
Skyddsskor subventioneras med 1000:- exkl rabatt och moms, kostnad utöver det bekostar den anställda och avdrag görs på lönen.
För att hämta ut kläder hos våra utvalda leverantörer, Kondektor respektive Alloffice, kontakta personalchefen för rekvisition.

Sjukanmälan

Ring 0431-411593 före kl. 22.00 eller efter kl. 06.00. Om arbetsdagen börjar innan kl. 06.00 ringer man innan arbetstidens början.

Friskanmälan görs till närmsta chef dagen innan återkomst.

Sjukintyg från dag 8 lämnas till HR. eller skickas till mail ann@skoogsakeri.se

Öppettider

Skoogs Åkeri är bemannat mellan kl. 07.00-17.00.
Skoogs Lager är bemannat mellan kl. 06.00-17.00. Dag före röd dag och storhelg stänger lagret kl. 16.30. Under sommarveckorna 27-32 samt 22/12-7/1 och klämdagar håller lagret öppet mellan kl. 07.00-16.00.

Efter arbetsdagens slut kopplas telefonerna om till jouren.

Semester Önskemål

Semesterönskemål till huvudsemestern på sommaren ska lämnas in skriftligen senast 1/3. Övrig ledighet lämnas skriftligen i god tid innan önskad ledighet. Alla önskemål om ledighet lämnas till personalchefen. Gäller både Trafik och Lager.

Företagshälsovård

Nu har du som medarbetare på Skoogs Åkeri & Skoogs Lager tillgång till företagshälsovård genom Feelgood. De levererar tjänster inom hälsa och arbetsmiljö över hela landet.
På Feelgood jobbar Företagsläkare, Företagssköterskor, Beteendevetare, Ergonomer, Fysioterapeuter, Personliga tränare, Grupptränare, Psykologer, Arbetsmiljöingenjörer, Hälsoutvecklare, Organisationskonsulter och Case manager.
Genom analyser och effektiva insatser stödjer får vi stöd i hälsoarbetet. Det kan handla om:
• Utbildningar inom fysisk och psykosocial arbetsmiljö
• Stöd till chefer och medarbetare vid förändringssituationer, samarbetsfrågor och stress
• Hälsoundersökningar
• Stöd i rehabilitering
• Besök hos läkare, sköterska, sjukgymnast eller psykolog för individuella besvär

För medarbetare: Rutiner för kontakt med företagshälsovården
Feelgood kan bedöma och komma med förslag på åtgärder vid skador och sjukdomar som är relaterade till arbetet. Som medarbetare ska du alltid prata med HR-avdelningen om du önskar kontakt med Feelgood vid arbetsrelaterade frågor.

Sjukvårdsförsäkring

Som fast anställd på Skoogs erbjuds en sjukvårdsförsäkring hos Trygg-Hansa. Kontakta personalchefen för mer information.

Visselblåsarlagen

Fr o m den 17/12 2023 behöver alla bolag med mer än 50 anställda ett skydd för visselblåsare enligt lag.

För att anmäla/rapportera ett ärende går du in på nedan länk och följer vidare instruktioner. Det är väldigt viktigt att spara den ärende kod man får för att kunna följa ärendet.

Vissla (whistleportal.eu)

Typ av händelse som beskrivs i lagen är ett missförhållande som har ett allmänintresse i arbetsrelaterade sammanhang.

Exempel på områden för missförhållanden med allmänintresse och som omfattas av det materiella
tillämpningsområdet på EU-nivå:
▪ Brott mot konsumentskydd
▪ Penningtvätt
▪ Korruption och muta
▪ Bedrägeri
▪ Miljöskydd, strålskydd och
kärnsäkerhet
▪ Konkurrenshämmande verksamhet
▪ Förskingring
▪ GDPR

Skoogs Organisationsschema

Krisgrupp

Krisgruppen består av Ingrid Skoog Bengtsson, Stefan Skoog och Ann Wendel Santesson.

Löneutbetalning

Lönen betalas ut den 25:e i varje månad. Skulle den 25:e infalla på en helg utbetalas lönen på fredagen innan.

Våra värderingar

  • Professionella
  • Personliga
  • Påhittiga

Vår vision

Den självklara logistikpartnern i ett hållbart samhälle.

Vår affärsidé

Skoogs utför kundnära logistiktjänster i Sverige, Norge och Danmark.

Våra mål

  • Varje enskilt uppdrag ska stärka vårt varumärke.
  • Vi ska ha motiverad och kunnig personal.
  • Vi ska ha säkra och effektiva arbetsprocesser.
  • Vi ska bidra till en trygg och hållbar logistik.
  • Vi ska ha en långsiktig lönsamhet