Här ser du aktuellt drivmedelstillägg för respektive månad

MånadProcent
Januari 202437,24%
Februari 30,72%
Mars
April
Maj 
Juni 
Juli 
Augusti
September 
Oktober
November 
December 2023 39,7%